CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY CÁ NHÂN/ ĐỘI NHÓM

Ngày 16/2/2022, BGĐ Công ty TNHH HDC ART AND CONSTRUCTION tham dự chương trình Đào tạo “Kỹ năng phát triển tư duy cá nhân/đội nhóm” do Phòng nhân sự phụ trách.
1
Đào tạo và nâng cao kỹ năng là mục tiêu hàng đầu được HDC chú trọng và đầu tư. Với giá trị, đầu tư cho giáo dục và phát triển về con người là đầu tư bền vững nhất.
4
Trong năm 2022, BGĐ Công ty đã đề ra những mục tiêu cụ thể về phát triển con người bằng việc cử cán bộ đi đào tạo nâng cao; Phát triển nhân sự phòng R&D và đầy mạnh chương trình đào tạo cho các phòng ban khác.
5
3
HDC tin tưởng răng, với định hướng rõ ràng, cụ thể từ BGĐ, năm 2022 sẽ là năm bức phá của HDC không chỉ về nhân sự mà các mục tiêu kinh doanh sẽ đạt được thành quả tốt đẹp!
BAN TRUYỀN THÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *